Mars månad och snön smälter!

Mars månad och snön smälter!

Tecken tyder på att den eviga vintern håller på att ta slut! Här på gamla kyrkvägen tinar snön och spåren av vildsvin, lokatten, räven, rådjur och älg försvinner.

Välkommen till Piggaboda!

Byn med de vackra husen som ligger kvar på sina ursprungliga ställen. De äldsta byggnaderna är sedan 1700-talet. Alla husen i den innersta bykärnan har namn som slutar på stu´, som betyder stuga. Till exempel: Nyesty, (nya stugan), Adamstu (Adams stuga) osv.
Husen är bebodda och i allra högsta grad en levande del av vårt nuvarande samhälle.