Välkommen till Piggaboda!

Byn med de vackra husen som ligger kvar på sina ursprungliga ställen. De äldsta byggnaderna är sedan 1700-talet. Alla husen i den innersta bykärnan har namn som slutar på stu´, som betyder stuga. Till exempel: Nyesty, (nya stugan), Adamstu (Adams stuga) osv.
Husen är bebodda och i allra högsta grad en levande del av vårt nuvarande samhälle.